De Waalbrug is voor Nijmegen een belangrijke brug over de Waal en vorm de verbinding tussen Nijmegen en Arnhem/Lent. Rijkswaterstaat is van plan om groot onderhoud uit te voeren aan de brug. Royal HaskoningDHV heeft als voorbereiding daarop opdracht gekregen om de draagkracht van de oude Waalbrug in Nijmegen te berekenen en de brug volledig op handafstand te inspecteren. Ook heeft Royal HaskoningDHV voor de gemeente Nijmegen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een verbreding van de voet- en fietspaden.

De brug bestaat uit één hoofdoverspanning van 244 m, twee zijoverspanningen van 95 m, twee zijoverspanningen van 72 meter en 2 betonnen onderdoorgangen. De boog van de hoofdoverspanning is enigzins afwijkend van andere boogbruggen, omdat het dek niet als trekband fungeert. De belasting wordt dus volledig via de boog afgedragen op de pijlers.

Bouw Waalbrug Nijmegen

In de herberekening is gekeken naar de huidige draagkracht van de brug volgens NEN8700 en de Richtlijn Bestaande Kunstwerken. Daarbij is rekening gehouden met de voor deze brug specifieke belastingssituatie tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De herberekening omvatte onder andere een berekening van de sterkte en stabiliteit van de brug, berekeningen van de (klinknagel)verbindingen en vermoeiingsanalyses. Daarnaast zijn geavanceerde niet-lineaire berekeningen gemaakt van verbindingen, om inzicht te krijgen in de krachtswerking van complexe knopen.

FEM model Waalbrug

Uit de berekening bleek dat het nodig was om een (tijdelijke) lastbeperking op te leggen voor het betondek. Deze zal na de renovatie weer weggehaald worden. Na de berekeningen en de inspectie zijn de renovatiewerkzaamheden, inclusief enkele versterkingen, bepaald die moeten worden uitgevoerd tijdens het groot onderhoud. De benodigde versterkingen bleken beperkt te zijn door het inzetten van geavanceerde rekenmodellen.

Momenteel is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het Groot Onderhoud. Naar verwachting zal dit in 2016/2017 starten.

Geef een reactie