Rijkswaterstaat heeft in 2016 groot onderhoud uitgevoerd aan de IJsselbrug bij Doesburg, zodat de brug weer 30 jaar mee kan gaan. Royal HaskoningDHV heeft opdracht gekregen om een herbereking van de bestaande brug uit te voeren op basis van de huidige regelgeving voor bestaande constructies (NEN 8700, RBK). Daarnaast is een referentie-ontwerp gemaakt van de versterkingsmaatregelen die nodig waren om de brug weer geschikt te maken voor het hedendaagse verkeer. De staalconstructie is op enkele plaatsen versterkt, het betondek van de hoofdrijbaan is vervangen voor een nieuw betondek en de dekken van de fietspaden zijn vervangen voor een Vezelversterkt Kunststof (VVK) dek. Een van de fietspaden is daarbij verbreed, zodat de brug toegankelijk bleef voor het OV en de hulpdiensten gedurende de vervanging van het betondek op de hoofdrijbaan.

Voor dit project ben ik voornamelijk betrokken geweest bij de herberekening van de brug en de ontwerpberekeningen voor het referentieontwerp van het vezelversterkte kunstof dek.